ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล, นักประชาสัมพันธ์, เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานบัตรรายงานโรค

Accessibility