รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ต่ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์, นักทรัพยากรบุคคล และนักทัศนมาตร

Accessibility