ขอเชิญเข้าร่วม “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากร ในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่ยากต่อการรักษา (สำหรับเขตสุขภาพที่ 11 เท่านั้น) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น ล๊อบบี้ โรงแรมไดมอนท์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Accessibility