ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ

Accessibility