ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป

Accessibility