ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 

  • -

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 

สนใจยื่นใบสมัครพร้อม transcript, curriculum vitae
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามแพทยสภากำหนดที่ราชวิถีมี
ข้อกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของแพทยสภาคือ

1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3.0
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น CUTEP, TOEFL ภายในเวลา6เดือนก่อนยื่นใบสมัคร
3. ยื่น Statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษความยาว 1หน้ากระดาษ A4
สมัครผ่านแพทยสภาภายใน 31 ตุลาคม 2560
สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบตามข้อกำหนด
Please follow and like us:

Accessibility