ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส ทุกสาขา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  • -

ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส ทุกสาขา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรับสมัครงาน วุฒิ ปวส ทุกสาขา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อสอบถามโด้ที่ งานศัลศาสตร์ทั่วไป โทร 0-2206-2902 ต่อ 3149

ติดต่อ คุณแหวน

เอกสารที่ต้องนำมาใช้การสมัครงาน

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

10-10-2560-11-41-27

 

Please follow and like us:

Accessibility