รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถณะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล และนักทัศนมาตร

Accessibility