ประกาศกรมการแพทย์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล, และทัศนมาตร

Accessibility