แนะสังเกตุไข้สูงลอย-คลื่นไส้-เบื่ออาหาร

  • -

แนะสังเกตุไข้สูงลอย-คลื่นไส้-เบื่ออาหาร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดไข้

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรค ไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย 

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า กทม. มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจเพิ่มความเสี่ยงก่อให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะโรค ไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับฤดูฝนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่งผลให้โรคนี้มีการระบาดได้รวดเร็ว หากเจ็บป่วยแล้วอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น จึงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาการที่สำคัญของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ไข้สูงลอย 39-40 องศาเซลเซียส ติดต่อกันมากกว่า 2 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หน้าแดง ปวดกระบอกตา ตาแดง อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ที่แขนขา ข้อพับ อาจมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน นำไปสู่ภาวะอาการช็อกและอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 1.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยยึดหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บภาชนะมีน้ำขัง และเก็บขยะ โดยดูแลบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำจัดขยะและปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ 2.นอนกลางมุ้ง ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง ใช้สเปรย์ฉีดฆ่ายุง จุดยากันยุงหรือใช้ตะใคร้หอมไล่ยุง 3.หากสงสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์ อย่าซื้อยากินเอง 4.หากบุตรหลานมีอาการไข้สูงมากกว่า 2 วัน และมีอาการข้างต้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที และแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการควบคุมโรคต่อไป

ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน และกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. โทร.02-2460357 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Please follow and like us:

Accessibility