ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์)
– ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักทรัพยากรบุคคล
– นักประชาสัมพันธ์
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานพัสดุ

ตามเอกสารแนบ

Please follow and like us:

Accessibility