“ขนตาไฟกะพริบ”เสี่ยงทำตาอักเสบ

  • -

“ขนตาไฟกะพริบ”เสี่ยงทำตาอักเสบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ติดขนตาปลอม

“กรมการแพทย์” เตือนภัยแฟชั่นขนตาปลอมมีไฟแอลอีดีกะพริบในกลุ่มวัยรุ่น หากใช้ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลเสียต่อดวงตา ทำให้ตาแห้ง หนังตาอักเสบ และอาจเกิดต้อกระจกหรือต้อเนื้อได้

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีการแชร์ภาพ แฟชั่นขนตาปลอมมีไฟแอลอีดีกะพริบ ติดที่เปลือกตาบนและล่าง และระบุว่ากำลังเป็นที่นิยมในวัยรุ่น ซึ่งขนตาดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ กาวที่ติดขนตา ซึ่งถือเป็นเครื่องสำอาง พบว่า ปัจจุบันกาวมีทั้งนำเข้าและผลิตรวมทั้งจำหน่ายภายในประเทศ หากไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดระคายเคืองและเกิดการแพ้อักเสบที่บริเวณหนังตาได้

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับหลอดไฟแอลอีดีที่ติดบริเวณหนังตา หากมีน้ำหนักมากเกินไป จะมีผลต่อการกะพริบตา ทำให้กะพริบตาได้ช้าลง จนทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในดวงตาและเกิดอันตรายต่อดวงตาได้ นอกจากนี้หลอดไฟแอลอีดีที่ติดขนตาที่มีแสงจ้า หากเข้าตาโดยตรง อาจเกิดอันตรายต่อผิวตาและจอประสาทตาได้ ถึงแม้ว่าหลอดแอลอีดีดังกล่าว จะมีแสงอัลตราไวโอเลตไม่มาก แต่หากหลอดแอลอีดีไม่ได้มาตรฐาน อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา ส่งผลให้เกิดต้อกระจก ต้อเนื้อ และตาแห้งได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดขนตาดังกล่าวด้วย

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

Please follow and like us:

Accessibility