ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ และพนักงานเปล

Accessibility