‘สอนไลน์ผู้สูงวัย’กันโรคสมองเสื่อม

  • -

‘สอนไลน์ผู้สูงวัย’กันโรคสมองเสื่อม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก เพื่อเป็นการฝึกสมอง และยังมีกลุ่มเพื่อนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตร-หลาน ป้องกันโรคสมองเสื่อม

นายอรุณ เกิดสวัสดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม ในฐานะครูใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก นำนักเรียนสูงอายุเรียนรู้วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โดยมี น.ส.สุทธดา เมืองเสน ครูสอนคอมพิวเตอร์ คอยสอนวิธีการใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนผู้สูงอายุสนใจเรียนรู้เป็นอย่างมาก

นายอรุณกล่าวว่า การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก เพื่อเป็นการฝึกสมอง และยังมีกลุ่มเพื่อนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตร-หลาน ป้องกันโรคสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ทำให้มีสังคมที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม โซเชียลมีเดียมีทั้งคุณและโทษ แต่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ โซเชียลมีเดียจึงไม่สามารถหลอกผู้สูงอายุ แต่จะนำประโยชน์มาใช้ให้มากขึ้น

ที่มา : มติชน

Please follow and like us:

Accessibility