ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

ปิดลงทะเบียน

แบบจองห้องพัก

**เงื่อนไขการสมัคร
– รับสมัครจำนวน 360 คน ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็ม
– เปิดให้สมัครสำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ
– สำหรับแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
– รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถีเท่านั้น (งดรับรับสมัครทาง email หรือ โทรสาร)
– ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
ติดต่อ นายรัฐนนท์ กำหนดความ (โจ้) มือถือ 065-6828682
สำนักงาน 0 2206 2957 E-mail Coeplus.rajavithi@gmail.com

Please follow and like us:

Accessibility