ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ “นวัตกรรมราชวิถี”

  • -

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ “นวัตกรรมราชวิถี”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ส่งแบบฟอร์มที่ งานนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หรือ E-mail: zombii2012@hotmail.com
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอมรรัตน์ แหวนเงิน โทร 2832 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Please follow and like us:

Accessibility