ประกาศรับสมัครพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3) เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)

  • -

ประกาศรับสมัครพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3) เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

 💡 ประกาศรับสมัคร 💡

พนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (วุฒิ ม.3)

เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช. และ ปวส.)

ไม่จำกัดเพศ           อายุไม่เกิน 35 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 ➡  ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ห้องผ่าตัด ชั้น 3 ตึกสิรินธร

 ➡ หรือโทร. 02-3548108 ต่อ 3339 , 3340

Please follow and like us:

Accessibility