กรมสุขภาพจิต แนะให้ประชาชนมีสติกับทุกเหตุการณ์

  • -

กรมสุขภาพจิต แนะให้ประชาชนมีสติกับทุกเหตุการณ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ควร มีสติกับทุกเหตุการณ์

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องภัยพิบัติ และเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสีย อาจทำให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ทั้งเรื่อง ความตกใจ ความเศร้า ความเครียด หรือเกิดการวิตกกังวลว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากพบสถานการณ์เหล่านี้ ถือเป็นเรื่องปกติ จากนั้นอาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ หายไป แต่หากอาการเหล่านี้ยังคงอยู่หลัง 1 เดือนไปแล้ว ถือว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่จะตามมา

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นแล้ว เราต้องมีสติ ด้วยการทำให้จิตอยู่กับปัจจุบัน คือ การรับรู้ลมหายใจ เช่น หายใจเข้าออกยาว ๆ ประมาณ 5 – 6 ลมหายใจ จะช่วยให้คุณสามารถตั้งสติได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การรับมือกับเหตุการณ์และการตัดสินใจต่าง ๆ ดีขึ้น

ขอให้ประชาชนช่วยกันให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้สูญเสีย เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขารู้สึกว่า ยังมีคนคอยห่วงใยอยู่เสมอ

นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และไม่ควรซ้ำเติมเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้แย่ลง หรือทำอะไรให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะถือเป็นการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดี และเกิดความเครียดในสังคมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นก่อจะส่งสารอะไรทุกครั้ง ควรใช้ความระมัดระวัง และช่วยกันเฝ้าระวัง กลั่นกรอง คอยเป็นหูเป็นตาให้กับสังคม ให้ข้อคิดเห็นที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

ที่มา : ชีวจิต

Please follow and like us:

Accessibility