การประชุมวิชาการ 3rd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2017) “Palliative Care for All: ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน” วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  • -

การประชุมวิชาการ 3rd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2017) “Palliative Care for All: ก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทุกคน” วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ตรวจสอบรายชื่อ
เขตบริการสุขภาพที่ 1
เขตบริการสุขภาพที่ 2
เขตบริการสุขภาพที่ 3
เขตบริการสุขภาพที่ 4
เขตบริการสุขภาพที่ 5
เขตบริการสุขภาพที่ 6
เขตบริการสุขภาพที่ 7
เขตบริการสุขภาพที่ 8
เขตบริการสุขภาพที่ 9
เขตบริการสุขภาพที่ 10
เขตบริการสุขภาพที่ 11
เขตบริการสุขภาพที่ 12
เขตบริการสุขภาพที่ 13
รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
รายชื่อผู้รับเชิญ
หากสงสัยสอบถามได้ที่ 0814248981


bullet_02
 หนังสือเชิญประชุมวิชาการ
bullet_02 กำหนดการประชุมวิชาการ
bullet_02 รายละเอียดการประชุม
bullet_02 หนังสือขอเชิญทุก รพ. ประชุม
bullet_02 หนังสือขอเชิญทุก สสจ. ประชุม
bullet_02 หนังสือทุก รพ.ส่งโปสเตอร์
bullet_02 หนังสือทุก สสจ.ส่งโปสเตอร์
bullet_02 กติกาส่งโปสเตอร์เรื่องเล่า
bullet_02 แผ่นพับ
bullet_02 แบบฟอร์มจองโรงแรม

Please follow and like us:

Accessibility