ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่…
ส่งหลักฐานหรือข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ :
Email. uro3140@gmail.com
โทร. 02-354-8108 ต่อ 3140, 3141
Fax. 02-354-8142
หรือส่งเอกสารด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 12
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Please follow and like us:

Accessibility