แนะวิธีป้องกัน`โรคหืด`

  • -

แนะวิธีป้องกัน`โรคหืด`

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคหืด

       โรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยพบในเด็กมากถึงร้อยละ 10-12 ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบร้อยละ 6.9 ของประชากร จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. ปี 2558 พบผู้ป่วย 115,577 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคหืด (Asthma) หรือหอบหืด เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยพบในเด็กมากถึงร้อยละ 10-12 ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบร้อยละ 6.9 ของประชากร จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. ปี 2558 พบผู้ป่วย 115,577 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยมาจากพันธุกรรมร่วมกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ โดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ เช่น ควันบุหรี่ ควันพิษจากสิ่งแวดล้อม ไรฝุ่น แมลงสาบ เกสรดอกไม้ ฯลฯ ส่วนอาการก็แตกต่างกันไป บางรายไม่สามารถคาดเดาได้ ส่วนใหญ่มักมีอาการช่วงกลางคืน

ปัจจุบันโรคนี้ยัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการได้ โดยการดูแลตนเองและให้ความร่วมมือกับแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ หากมีอาการหายใจหอบถี่ หรือหายใจลำบาก อาการแย่ลง ใช้อุปกรณ์พ่นยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องรีบพบแพทย์ทันที

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Please follow and like us:

Accessibility