ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2560

  • -
logo

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมประชุม
ตารางกำหนดการ
เอกสารแนบการจอดรถ เข้าร่วมประชุม

ผังทางเดินรถ + ทางคนเดิน รพ.ราชวิถี

แบบประเมินผลการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี  2560
ในวันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560  เวลา  08.00-16.00 น.
12-6-2560-17-02-02

16-6-2560-19-28-20

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 089-4466225

25-4-2560-15-48-54

Please follow and like us:

Accessibility