ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการประจำปีการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช “3rd RGE Gynecologic Endoscopy congress in ASEAN ” วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility