ประกาศกรมการแพทย์ การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 13 ตำแหน่ง

Accessibility