การนอนหลับอย่างผิดปกติเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

  • -

การนอนหลับอย่างผิดปกติเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

การนอนหลับที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้มีโอกาสเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้มีน้ำหนักเกินพิกัดและผู้ที่ พันธุกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีปัจจัยทางอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้รวบรวมฐานข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานไบโอแบงก์ (Biobank) ในประเทศอังกฤษเกือบ 120,000 ราย เพื่อมองหาผลกระทบของการนอนหลับช่วงสั้นๆน้อยกว่า 7 ชั่วโมงและนอนมากกว่า 9 ชั่วโมง รวมถึงแอบงีบช่วงระหว่างวันในเวลาทำงาน

          การวิจัยพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างระยะเวลาการนอนหลับกับน้ำหนักตัวของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อการเป็นโรคอ้วน ในขณะที่นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านหัวใจและหลอดเลือดเผยว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงมีโอกาสที่จะเกิดโรคอ้วน ซึ่งต้องพยายามดูแลเรื่องปัจจัยการใช้ชีวิตเพื่อรักษาน้ำหนักตัวให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การนอนหลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

          ฉะนั้น การรักษาเวลาในการนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนได้

Please follow and like us:

Accessibility