ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้

  • -

ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้

ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้

นักวิทย์สหรัฐเผย ความสามารถในการรับกลิ่น สะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัย โดย 39% ของผู้ที่การรับรู้กลิ่นบกพร่องตายใน 5 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ว่า ดร.ชยันต์ ปินโต ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรับรู้กลิ่นและโรคโพรงจมูก แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์ “พลอสวัน” (PLOS ONE) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่า ศักยภาพในการรับรู้กลิ่นของมนุษย์สามารถบ่งบอกได้ถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายและอายุไขที่เหลืออยู่

การทดลองเริ่มขึ้นเมื่อปี 2548 โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 57-85 ปี จำนวน 3,005 คน ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะได้รับอุปกรณ์ที่เรียกว่า “แท่งสูดกลิ่น” ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายปากกาหมึกซึม ภายในบรรจุตัวอย่างกลิ่น 5 กลิ่นที่แตกต่างกัน และให้ระบุว่าเป็นกลิ่นอะไรระหว่าง เปปเปอร์มินต์ ปลา ส้ม กุหลาบ และหนัง

กลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 78 สามารถระบุได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กลิ่น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการรับรู้ปกติ เกือบร้อยละ 20 สามารถระบุได้ถูกต้อง 2-3 กลิ่น ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่อีกร้อยละ 3.5 ที่เหลือ สามารถระบุกลิ่นที่ถูกต้องได้เพียงกลิ่นเดียวหรือไม่ได้เลย

จากการติดตามผลระหว่างปี 2553-2554 หรือคิดเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่เริ่มการทดลอง พบว่ามีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น 430 คน หรือร้อยละ 12.5 ของกลุ่มตัวอย่าง 3,005 คน ที่เข้ารับการทดลอง คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้บกพร่องอยู่ที่ร้อยละ 39 กลุ่มปานกลางมีร้อยละ 19 ขณะที่กลุ่มที่มีการรับรู้ปกติมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ 10

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงตัวแปรอื่นๆ และปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง เช่น อายุ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุขภาพโดยรวม และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้ชี้ชัดว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่เสียชีวิตภายใน 5 ปี จัดอยู่ในกลุ่มที่สูญเสียประสาทการรับรู้กลิ่น

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบรับรู้กลิ่นที่มีสุขภาพดีจะมีเซลส์ต้นกำเนิดที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ ซึ่งอนุมานได้ว่า การสูญเสียการรับรู้กลิ่น เป็นสัญญาณในการลดลงของศักยภาพของร่างกายในการซ่อมแซมตัวเอง ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจตามมาได้

 

ที่มา : www.msn.com

Please follow and like us:

Accessibility