อย่าให้ลูกเสี่ยง “โรคคอตีบ”

  • -

อย่าให้ลูกเสี่ยง “โรคคอตีบ”

อย่าให้ลูกเสี่ยง “โรคคอตีบ” thaihealth

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังสถานการณ์โรคคอตีบปีนี้มีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัย แล้ว 8 ราย

โดยมีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายโรคคอตีบเสียชีวิต 1 ราย จากปัตตานี เป็นเด็กชายอายุ 6 เดือน มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบเพียงครั้งเดียวตอนอายุ 2 เดือน และอยู่ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ำ

ขณะปีที่แล้ว มีผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 5 ราย จาก 10 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 95% อีก 5% เป็นพม่า กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 7-9 ปี ตามด้วย 35-41 ปี และ 10-14 ปี

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ กรมควบคุมโรคคาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยคอตีบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยและข้อมูลที่พบแนวโน้มการเกิดโรคในกลุ่มเด็ก 7-9 ปี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ หรือมีแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคอตีบคือ ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบและไม่ไปรับการกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคลดต่ำลง

ทั้งนี้  การป้องกันโรคทำได้โดยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ จึงแนะผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด สังเกตอาการของโรค หากมีไข้ เจ็บคอ มีแผ่นขาวในช่องปาก ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือโทร.ปรึกษาสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

Please follow and like us:

Accessibility