กินปลอดภัย ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

  • -

กินปลอดภัย ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

กินเที่ยวปลอดภัย ไวรัสตับอักเสบเอ thaihealth

กรมควบคุมโรค เผยช่วงเข้าหน้าร้อน เชื้อโรคเจริญเติบโตดี ระวังเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ เอ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุช่วงเข้าหน้าร้อนเชื้อโรคหลายชนิดชอบ เติบโตได้ดี ประกอบกับเป็นฤดูท่องเที่ยว ประชาชนที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวจึงอาจเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจากการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะได้

โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่มีแนวโน้มมีผู้ป่วยสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 13 ก.พ.60 พบผู้ป่วย94 ราย กทม.มากที่สุด 27 ราย สมุทรสงคราม 18 ราย ชลบุรี 7 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือ 35-44 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน อาจเกิดจากรับประทานอาหาร-น้ำนอกบ้าน ติดต่อโดยกินอาหาร-ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อที่ขับถ่ายจากผู้ป่วย หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ

เชื้อจะเจริญเติบโตในตับและถูกขับออกทางน้ำดีและอุจจาระ แต่ไม่ติดต่อทางน้ำลายหรือปัสสาวะผู้ป่วยมักมีอาการประมาณ 2 สัปดาห์หรืออาจนานถึง 6 เดือน คนที่เคยติดเชื้อแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไม่เป็นอีก หากมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เจ็บชายโครงปัสสาวะสีเข้ม ให้รีบไปพบแพทย์กลุ่มเสี่ยงคือ คนทำงานในสถานพยาบาล ร้านอาหารศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วย ช่างประปา คนทำงานเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลเป็นต้น การป้องกันโรค ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Please follow and like us:

Accessibility