อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา เขตสุขภาพที่ 4 – 6 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้นที่ 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility