โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 6

  • -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล (Workshop in Wound Care) ครั้งที่ 6

ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมพิบูลย์สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลบาดแผลแก่บุคลากรทางการแพทย์ และการพยาบาล 2560

Brochure wound care 2017 final

แบบตอบรับ  Wound Care

Please follow and like us:

Accessibility