ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และแจ้ง เวลา และสถานที่ การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารทางวิชาการ สาขาธนาคารเลือด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility