อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

  • -

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

จัดอบรม 10 รุ่น แต่ละรุ่นประกอบด้วย 8 โรงพยาบาล
โรงพยาบาลละ 2-4 คน แพทย์ 1 คน และพยาบาล 1-3 คน

* ปิดรับสมัครแล้ว*

Please follow and like us:

Accessibility