การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง

Accessibility