รับสมัครแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก

  • -

รับสมัครแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก

ประกาศ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป
(Clinical Fellowship Training Program in Minimally Invasive Surgery)
มีระยะเวลาในการอบรม 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 รับเข้าฝึกอบรม
รุ่นละไม่เกิน 2 คน ต่อหลักสูตร

จดหมายรับสมัคร Fellow 2559

โดย สามารถ download ใบสมัครและดูรายละเอียดของหลักสูตร ได้ที่นี่… 
https://www.rajavithi.go.th, https://www.rajavithisurgery.org

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 16 มกราคม 2560
และ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2560
ณ สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศัลยศาสตร์ทั่วไป
ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
2 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คุณเบญจพร โทร.02-3548108 ต่อ 3149, 3150
แฟกซ์ 02-3548080
อีเมล์  rajavithimis@hotmail.com

หรือส่งทางไปรษณีย์
นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Please follow and like us:

Accessibility