รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักโภชนาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

  • -

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักโภชนาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วนั้น

กรมการแพทย์ ได้ตรวจผลการสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์)พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

dd2

Please follow and like us:

Accessibility