การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒๑ ตำแหน่ง

  • -

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒๑ ตำแหน่ง

ตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒๑ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักโภชนาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานเปล  ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การเลือกสรรตำแหน่งดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒๑ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

dd2

Please follow and like us:

Accessibility