วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559

  • -

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559

คุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วม อาทิ การวัดความดันลูกตา การให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการตรวจน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ลานกิจกรรม OPD ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

page

Please follow and like us:

Accessibility