ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมดูงานคุณภาพห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์

  • -
page

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมดูงานคุณภาพห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์

นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช

เป็นประธานในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากประเทศเวียดนาม เยี่ยมดูงานคุณภาพห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์ ได้แก่ งานจุลชีววิทยา งานเคมีคลินิก และงานโลหิตวิทยา ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59

page

Please follow and like us:

Accessibility