พิธีขึ้นเสาเอกการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล

  • -
page

พิธีขึ้นเสาเอกการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีขึ้นเสาเอกการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี เมื่อเวลา 09.09 น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 20 ตุลาคม 2559

page

Please follow and like us:

Accessibility