โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse ประจำปี 2560)

  • -

โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse ประจำปี 2560)

โครงการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse ประจำปี 2560) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ย.59 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28-29 พ.ย.59 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน และ เวลา สัมภาษณ์ทางเว็บไซต์www.rajavithi.go.th วันที่ 18 พ.ย.59

หนังสือรับรอง (Recommendation)
ใบสมัคร
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ
รายละเอียดโครงการ

Please follow and like us:

Accessibility