การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง

  • -

การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง

ตามประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การเลือกสรรตำแหน่งดังกล่าวดำเนินการเสร็จแล้ว กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

dd2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility