ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

  • -

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป และเฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วนั้น

กรมการแพทย์ ได้ตรวจผลการสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณะสุขทั่วไป ดังนี้dd2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility