แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนบําบัด ศาสตร์แห่งการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ป่วย “บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากโรค” – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนบําบัด ศาสตร์แห่งการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ป่วย “บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากโรค”

  • -
s__106340360

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนบําบัด ศาสตร์แห่งการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ป่วย “บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากโรค”

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโภชนบําบัด ศาสตร์แห่งการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ป่วย “บริโภคอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย ห่างไกลจากโรค” โดยมี นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงานผ่านระบบ Zoom video conference นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ และทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ณ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งการดูแลด้านโภชนบำบัดถือเป็นบทบาทหนึ่งที่สาคัญในการดูแลผู้ป่วยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมการรักษา และการฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย โดยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านโภชนาการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะทุพโภชนาการระหว่างเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลราชวิถี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านโภชนบำบัด ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร/โภชนากร และเภสัชกร ได้ประสบความสาเร็จในการจัดทำโปรแกรมคัดกรองและประเมินโภชนาการ (Clinical data nutritional assessment RJ) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสูตรอาหารสำหรับการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค โดยได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ในการดูแลด้านโภชนาการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการลดอัตราป่วย อัตราตาย และช่วยในการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ รวมทั้ง ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษา โดยมีการคัดกรอง ประเมิน และการรักษาติดตามภาวะโภชนาการผู้ป่วยเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยประสานการทำงานของทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาล โดยเครือข่ายที่สนใจทั่วประเทศสามารถใช้ข้อมูลผู้ป่วยร่วมกันในการวางแผนการรักษาและเก็บข้อมูลไว้เพื่อเรียกดูได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทุกสถานที่ในโรงพยาบาล โดยการติดตามภาวะโภชนาการผู้ป่วยผ่าน Application จะช่วยลดระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้จำนวนเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ การบริการทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology Medical Services) เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่/เทคโนโลยีระดับสูง ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ในการดูแลรักษาประชาชนเป็นสาคัญ

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

untitled-2

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility