แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เรื่อง “ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได้ยินของประชาชน” – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เรื่อง “ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได้ยินของประชาชน”

  • -
9773fe45-7ab3-42b3-93de-378f02800702

รพ.ราชวิถี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เรื่อง “ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได้ยินของประชาชน”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ดาวิน เยาวพลกุล หัวหน้างานหู กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และทีมแพทย์ ประกอบกอบด้วย นายแพทย์เกียรติยศ โคมิน แพทย์หญิงนภัสถ์ ธนะมัย และนายแพทย์เมธิศ ชินะชัชวารัตน์ ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก เรื่อง “ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได้ยินของประชาชน” ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ให้การต้อนรับและร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ด้วย

สำหรับการออกหน่วยดำเนินโครงการในครั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้ยินในประชาชนในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุจึงมีแนวคิดการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู

ในการนี้ แพทย์หญิงนภัสถ์ ธนะมัย ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดร่วมกับโรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 ในรูปแบบ Hybrid meeting เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด และนำมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดร่วมกันต่อไป

อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหู และการได้ยิน ทุกช่วงวัย แก่ อสม. ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้ อสม.เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหูน้ำหนวก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยโรคหูชั้นกลางอักเสบระยะแรกเริ่ม ในชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูในช่วงเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน

นอกจากนี้ ทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคทางหูแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเพียงพอต่อการให้บริการรักษาผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยโรคทางหูเข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 15 ราย อีกด้วย

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต

untitled-1

Print

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility