รพ.ราชวิถี ลงนาม MOU ร่วมกับ Philippine General Hospital สู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

  • -
page

รพ.ราชวิถี ลงนาม MOU ร่วมกับ Philippine General Hospital สู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ Philippine General Hospital ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีรองอธิบดีกรมการแพทย์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
page

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการความเป็นเลิศทางการแพทย์ไทย – ฟิลิปปินส์ เพื่อประชาชนอาเซียน (Thai – Philippines Medical Excellent for ASEAN People) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการแพทย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 ณ Philippine General Hospital กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมเดินทางพร้อมคณะทำงานจากโรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยทีมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และทีม Service Plan ทุกสาขา ได้แก่ ด้านโรคจอประสาทตา , ด้านผ่าตัดทางกล้อง , ด้านการคลอดมาตรฐาน , ด้านโสต ศอ นาสิก , ด้านอุบัติเหตุ , ด้านหัวใจและหลอดเลือด , ด้านโรคไต , ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ และด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 66 ท่าน โดยมี Gerardo D. Legaspi  ผู้อำนวยการ Philippine General Hospital ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี และ Philippine General Hospital เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีการสาธิตเทคนิควิธีการผ่าตัด พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมาสู่ห้องประชุม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่ แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของทั้ง 2 ประเทศ อีกด้วย

Please follow and like us:

Accessibility