แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) จังหวัดนครศรีธรรมราช – โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • -
62266

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช , World Diabetes Foundation (WDF) , สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน , สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team and health care volunteers) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21 – 22  พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวินัย วาหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานโรคต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร และ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ปฏิบัติงานใน NCD Clinic จำนวน 150 ท่าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 ท่าน เพื่อดูแลตนเองและถ่ายทอดให้ผู้เป็นเบาหวาน พัฒนาทีมผู้ดูแล อสม.เชี่ยวชาญ ส่งเสริมการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง พัฒนาความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จัดการโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ Service plan ของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมนี้ได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ อสม. เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เหล้า บุหรี่แอลกอฮอล์ พร้อมให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ Workshop สำหรับสหวิชาชีพ อาทิ Communication and empowerment , Nutrition therapy , Exercise , การเบิกจ่าย , CKD Clinic , Health care & Health Coach Workshop สำหรับ อสม. เรื่องรู้จักอาหารไขมัน , อาหารสุขภาพ , การอ่านสลากโภชนาการ พร้อมเสวนาปัญหาสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลดการส่งต่อและภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อีกด้วย

Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

untitled-2Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility