แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection)” – โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection)”

  • -
1

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection)”

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection)” โดยมี นายแพทย์ธฤต แตระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุและกรรมการ EC ชุดประจำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาวิธีดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) มีผู้เข้าร่วมอบรม 102 ท่าน และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection) มีผู้เข้าร่วมอบรม 51 ท่าน อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร จากเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) , พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร , พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , พ.ท.รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรินนภากร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ ดร.จารุวรรณ หมั่นมี เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility