แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รพ.ราชวิถี ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “ยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร สุขภาพดี” – โรงพยาบาลราชวิถี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รพ.ราชวิถี ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “ยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร สุขภาพดี”

  • -
54182

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รพ.ราชวิถี ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “ยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร สุขภาพดี”

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีที่ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “ยกระดับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร สุขภาพดี” ได้แก่ แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษ์ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก Service Plan สาขาทารกแรกเกิด (การได้ยิน) , นางเสาวลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย และนายบรรจง ถันทอง งานนวัตกรรมฯ Service Plan สาขาโรคหัวใจ และ นางกชชุกร หว่างนุ่ม หัวหน้างานเคมีบำบัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง โดยมี แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์และกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility