กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.ราชวิถี ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

  • -
386678

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.ราชวิถี ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชวถี เพื่อรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility