ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 2)

  • -

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 2)

คลิกดูรายละเอียด

สัมภาษณ์ : นำใบสมัครฉบับจริง และผลรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ด้วยวิธีการ ATK (ตรวจด้วยตนเองหรือรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์) มายื่นต่อกรรมการคุมสอบด้วย

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility